Lon Snowden sa torsdag at sønnen har mye mer materiale han ønsker å dele med andre. Edward Snowden har tidligere offentliggjort papirer som viser at amerikanske etterretningsorganisasjoner som NSA driver global avlytting og overvåking.

— Da jeg besøkte min sønn i Moskva, sa jeg at han burde bli i Russland, men det er bare mitt personlige råd som han ikke nødvendigvis kommer til å følge. Han har det bra og er i godt humør og han er absolutt overbevist om at han har handlet riktig, fremholdt Lon Snowden.

Ved å forbli i Russland, kan sønnen fotsette sitt arbeid, tilføyde han.

— Han har mye mer han vil dele med andre, og ved å bli i Russland kan han fortsette å presse frem viktige saker og sørge for at sannheten kommer for en dag, sa Lon Snowden ved hjemkomsten til New York.

Han kom torsdag tilbake til USA etter et ukelangt opphold hos sønnen i Moskva. Edward Snowden blir av sine tilhengere regnet som en helt og en forkjemper for menneskerettighetene, mens motstanderne kaller ham en forræder.