— Det er også satt av midler til prosjekter som skal styrke nabolandenes evne til å håndtere det store antallet syriske flyktninger, sier utenriksminister Børge Brende.

Onsdag deltar Brende på den internasjonale, humanitære giverkonferansen for Syria i Kuwait. Konferansen arrangeres av FNs kontor for koordinering av humanitære aktiviteter (OCHA).

- Enorme behov

— Hjelpebehovene både for befolkningen inne i Syria og for flyktningene i nabolandene er enorme. Det er viktig at verdenssamfunnet på konferansen i Kuwait mobiliserer de nødvendige ressursene til å dekke behovene i FNs nødhjelpsappell, sier Brende.

Norge bidro i 2013 med 635 millioner kroner i humanitær hjelp til ofrene for konflikten i Syria. Siden 2011 har Norge bidratt med 850 millioner kroner i humanitær bistand, med dagens bidrag vil Norge være oppe i 1,31 milliarder kroner.

Givermøtet i Kuwait kommer en uke før den planlagte internasjonale konferansen for Syria i Montreux i Sveits 22. januar.

- Tungt ansvar

Det anslås at over 130.000 mennesker er drept i konflikten som har pågått siden 2011. Mer enn 9 millioner syrere trenger i dag humanitær hjelp. Over 2,3 millioner er flyktninger og om lag 6,5 millioner er internt fordrevet inne i Syria. Norge er i dag blant de største humanitære bidragsyterne i forbindelse med konflikten i Syria.

— Krigen i Syria må stoppes. Det hviler et tungt ansvar på deltakerne på konferansen i Montreux i neste uke for å finne fram til en politisk prosess som kan stoppe konflikten. Konferansen må også komme med klare krav om øyeblikkelig humanitær tilgang inne i Syria, sier Brende.

Sverige bidrar med rundt 215 millioner kroner på giverlandskonferansen.

Til sammen har hjelpeorganisasjoner lovet 400 millioner dollar (2,45 milliarder norske kroner) til ofrene for konflikten.

FN håper å få inn hele 40 milliarder kroner.