Et land på vei mot kaos

OPPRØRET i den sentralasiatiske republikken Usbekistan har en sammensatt bakgrunn der hovedaktørene er en maktsyk president og en islamistisk opposisjon. Problemet for opposisjonen er at den ikke har noen karismatisk lederskikkelse, slik vi har sett i Georgia og Ukraina.