Redselens imperium

Redselen er en historisk viktig ideologisk drivkraft i det amerikanske samfunnet. Redselen for at «Guds gave til menneskeheten» skal tilintetgjøres av «ondskapens aksemakter». Etter den 11. september 2001 går redselen amok og USA risikerer å bli et lydrike og en sentralmakt i et stadig voksende redselens imperium.