- Vesten har skyld i terrorangrep

Vestlig utenrikspolitikk i Midtøsten har skapt betingelsene for terrorangrep slik som angrepet 7. juli, sier Londons borgermester Ken Livingstone.