Utgått på dato?

Informasjonen som førte til at deler av USA søndag nærmest ble satt i unntakstilstand er samlet inn for over tre år siden. Sikkerhetsminister Tom Ridges «uvanlig detaljert informasjon» om skjerping av beredskapen reiser mange spørsmål om hensikten, skriver BTs utenrikssjef Atle M. Skjærstad.