Fengselsstraff ingen hindring

Den korrupte republikanske politikeren Bob Ney nekter å trekke seg fra sin plass i Representantenes hus.