Eksempel på vågemot

Den svenske statsministeren Göran Persson har ganske ettertrykkelig stengt døren for besøk av Hamas-representanter i Sverige. Ikke akkurat eksempel på svensk sosialdemokratisk vågemot, skriver BTs Atle M. Skjærstad.