En søndagved Volga

Europas største elv er Russlands vugge. Langs den bor halvparten av russerne.