Spania protesterte mot norsk politietterforskning

Den spanske ambassadøren i Oslo protesterte i dag mot at to spanske trålere er arrestert av den norske Kystvakten og satt under politietterforskning av norsk politi.