Ryddes for fullt

Lyden av roterende helikopterblader er blitt konstant i luftrommet over Banda Ache. På flyplassen lander fly etter fly lastet med nødhjelpsutstyr.