Kripos reiste uten UD-godkjennelse

Kripos sendte to identifiserings-team til Thailand, uten å konferere med Utenriksdepartementet.