Slåss om reformpolitikken

Tysklands sosialdemokratiske regjeringsparti knaker i sammenføyningene. Statsminister Gerhard Schröder frykter for reformpolitikken, og har kalt inn til ekstraordinært landsmøte i SPD 1. juni.