Ålborg risikerer uker med trafikkaos etter brukollaps

Tusenvis av bilister velger å kjøre gjennom den danske byen Ålborg etter at motorveien er blitt ubrukelig som følge av at en bruseksjon raste sammen tirsdag.