Svenske ungdommer ikke like for loven

Svenske ungdommer med innvandrerbakgrunn behandles strengere enn jevnaldrende med etnisk svensk bakgrunn når de begår lovbrudd.