Vurderer å åpne møtene

Flertallet av EU-lederne ønsker å gi offentligheten litt mer innsyn i hva de faktisk holder på med.