17 mill for mobilnummer

En mobilbruker i oljerike Qatar har betalt 10 millioner riyal, eller godt og vel 17 millioner kroner, for et telefonnummer.