Landesorg i Kina

Det er erklært tre dagers landesorg i Kina. Antall omkomne er nå kommet opp i 32.000.