Kuwaits regjering går av

Kuwaits regjering leverte søndag sin oppsigelse til emiren i landet, etter at det er fremmet mistillitsforslag mot helseministeren, ifølge et medlem av nasjonalforsamlingen.