Liberale land i trøbbel

Danmark og Nederland hates og boikottes av islamister, men fortsetter omtrent som før. Hva er det med disse landene?