McCain demper den negative valgkampen

Selv om John McCain fortsetter å angripe sin rival Barack Obama personlig, unngår han å trekke inn forhold som kan framkalle rasistiske reaksjoner.