Taubåt lekker olje utenfor Alaska

Bergingsmannskaper jobber på spreng for å overføre mange tusen liter dieselolje.