Solheim møter nye fredsutspill i Sri Lanka

Utviklingsminister Erik Solheim blir møtt med et forslag til kompromiss i striden mellom regjeringen og geriljaen i Sri Lanka, når han mandag kommer til Colombo. Forslaget gjelder valg av sted for fredsforhandlinger.