Anklager Israel for forbrytelser mot menneskeheten

FNs menneskerettsutsending til de palestinske områdene, Richard A. Falk, anklager Israel for forbrytelser mot menneskeheten.