Mild vinter gir nyefuglearter

Det varmere klimaet påvirker fuglelivet. Tidligere trekkfugler overvintrer og arter finner nye steder å søke mat vinterstid.