Bombeattentat mot ambassade

En bombe gikk av utenfor den norske ambassaden i Katmandu.