Angrep fra Libanon

Det har blitt avfyrt raketter fra Libanon mot Nord-Israel. Imens angrep Israel en palestinsk grenseby mot Egypt (bildet).