— Jeg tror dette er innledende reaksjoner fra Hamas sin side. Både Israel og Hamas er nå satt under stort press. USA presser Israel, Den arabiske liga presser palestinerne, og egypterne er ganske klare overfor Hamas, sier Brende til NRK.

Egypt foreslo mandag kveld en tolv timer lang våpenhvile i den ukelange konflikten mellom Israel og palestinerne.

Israel har godkjent forslaget, men Hamas nekter for å ha mottatt noe utkast til våpenhvilen, og vil ikke legge ned våpnene før en slik avtale er inngått.

Brende reiser selv til Midtøsten i dag. Han tror Norge kan ha en rolle å spille for å få i stand en avtale om våpenhvile.

— Norge er i en situasjon hvor vi blir lyttet til både på israelsk og palestinsk side. Vi forsøker nå gjennom våre kanaler å presse fram en våpenhvile så vi får slutt på de hjerteskjærende hendelsene i Gaza, sier Brende.

TIL GAZA: Utenriksminister Børge Brende (H) etter et møte med FNs generalsekretær tidliger i juli.
Scanpix