Russland har i praksis innført importforbud på svinekjøtt fra EU og begrunner det med funn av svinepest i to europeiske land. EU mener forbudet for hele Unionen er urimelig og har svart med å klage russerne inn for WTO.

Torsdag gjorde Russland det klart at de ikke vil ha WTO involvert, men heller vil forhandle direkte med EU. Om EU ikke går med på dette, kan det likevel bli en offisiell tvistesak ut av det i handelsorganisasjonen.

Russland har bare vært medlem av WTO i to år, men EU har allerede tatt fem handelsdisputter med naboen til organisasjonen.