Det er oppdaget en knokkel, en tann og deler av en hodeskalle i den vesle marmorsarkofagen.

Kan være Johannes

DNA-analyser viser, ifølge forskerne, at disse stammer fra et menneske som levde i Midtøsten i det første århundret før vår tidsregning.

Mer enn dette vet man i prinsippet ikke. Men forskerne som har undersøkt levningene, mener det kan være snakk om levninger fra døperen Johannes.

Under kirkegulv

Levningene, påpeker de, er nemlig funnet under et kirkegulv på en øy i Bulgaria som heter Sveti Ivan.

Navnet betyr nettopp døperen Johannes.