Pålegget om at amerikanere flest må tegne helseforsikring, blir stående med domstolens vedtak. Høyesterettsdommerne var delt i synet, og fire av de ni tok dissens da kjennelsen ble kunngjort torsdag.

Kjennelsen blir ansett som en stor politisk seier for president Barack Obama, som kjemper for å bli gjenvalgt i november. Men republikanernes kandidat Mitt Romney sier han vil prøve å få omgjort reformen, som blir omtalt som Obamacare, allerede første dag på jobb, hvis han blir valgt til ny president.

— Dersom vi skal bli kvitt Obamacare, må vi erstatte president Obama. Mitt mål er nettopp det, sier Romney.

Obama mener selv at høyesteretts ja til helsereformen er en seier for alle USAs innbyggere.

— Vi kan ikke ta oss råd til å utkjempe gamle politiske slag om igjen eller vende tilbake til slik det var. Med dagens kjennelse er det på tide å gå framover, sier Obama.

Mobilisering

— Dette betyr at republikanerne har noe å mobilisere mot, det er fordelen for dem, sier bloggeren og USA-kjenneren Jan Aril Snoen til NRK.

Han mener at selv om dette er en seier for Obama, skaper kjennelsen også problemer.

Reformen innebærer at de som har råd til helseforsikring, men likevel velger å ikke kjøpe en, kan ilegges en bot. Høyesteretts dom er at dette må betraktes som en skatt, noe Obama har argumentert for at det ikke er.

— Republikanerne sier at det er en skatt. De kan drive valgkamp på dette, påpeker Snoen.

Kampområde

Grunntanken bak helsereformen er at alle amerikanere skal ha en form for forsikring for medisinsk behandling. For å få flest mulig til å forsikre seg, åpner reformen for å bøtelegge de som har råd til det, men likevel ikke forsikrer seg.

— Det er rimelig å betrakte lovens krav om at visse enkeltpersoner må betale en straffeavgift for ikke å forsikre seg mot sykdom, som en skatt. Grunnloven tillater denne typen skatter, framholdt høyesterettsjustitiarius John Roberts torsdag.

— Ettersom grunnloven åpner for den, er det ikke opp til oss å ta stilling til om den er klok eller rettferdig, oppsummerte Roberts på vegne av flertallet av dommerne. Amerikanske medier beskriver kjennelsen som «usedvanlig komplisert».

Viktig

Selv om USA er blant verdens rikeste land, er nasjonen det eneste industrialiserte demokratiet som ikke tilbyr helseforsikring til alle sine innbyggere. President Obama og hans demokratiske parti har gjort det til en viktig arbeidsoppgave å sikre flest mulig amerikanere slik forsikring.

Men reformen splitter amerikanerne. Mange mener loven griper for mye inn i individets frihet og frykter dessuten de økonomiske kostnadene.

Republikanerne John Boehner, som er president i Representantenes hus, sier det nå blir viktig å avskaffe hele loven.

Republikanerne har flertall i Representantenes hus, som dermed ventes å si nei til helsereformen. Det demokratiske flertallet i dagens Senat vil forkaste et slikt vedtak, men republikanerne håper at høstens valg vil gi dem flertall også i Senatet.