Norge har sammen med Canada bedt WTO avgjøre om EU bryter WTO-reglene med forbudet.

Handelsorganisasjonen gjorde det mandag klart at EUs forbud mot selprodukter er i strid med WTO-avtalene om frihandel, skriver ABC Nyheter.

EU har 60 dager på å bestemme seg for veien videre og om de vil anke avgjørelsen. Unionen kan også velge å bruke lang tid på å justere regelverket, så noen endelig avvikling av forbudet ligger det ifølge nettavisen ikke an til.

Selstriden er en av få uløste floker mellom Norge og EU, som har hatt på plass forbud mot kjøp og salg av sel og selprodukter siden 2010. EUs mål er å begrense seljakten, mens Norge mener det ikke er grunnlag for det strenge regelverket.

En innskrenking av importen må være vitenskapelig fundert, og den norske fangsten gjøres med forsvarlige midler og ikke på truede bestander, er de norske argumentene.

EU-domstolen i Luxembourg har imidlertid tidligere gått god for forbudet.