Onsdag er det ventet at Letta vil be nasjonalforsamlingen om et tillitsvotum for å avklare om regjeringen har støtte. Det må han etter at Berlusconis partifeller i Frihetens folk (PDL) trakk seg fra regjeringskoalisjonen i helgen, men det blir stadig tydeligere at Berlusconi-leiren ikke var helt samstemt om denne avgjørelsen.

Angelino Alfano, som var innenriksminister og visestatsminister, gjorde det tirsdag klart at han vil bryte med Berlusconi.

— Jeg er overbevist om at vårt parti som helhet bør gi Letta tillit, sa Alfano etter samtaler med mediemogulen.

— Å få regjeringen til å falle vil være en feil, sa partifellen Fabrizio Cicchitto til avisen La Repubblica.

Mye tyder på at Alfano kan komme til å danne en utbrytergruppe i nasjonalforsamlingen som vil samarbeide med Letta.

Aksjekursene i Italia steg markert etter at nyheten ble kjent. Silvio Berlusconi selv har ikke kommentert den nye utviklingen.

Trenger støtte

Lettas gjenværende regjering har flertall i annetkammeret i nasjonalforsamlingen, men han trenger støtte i førstekammeret, senatet, for et flertall.

Rundt 20 av medlemmene der skal være villige til å bryte med Berlusconi, noe som i så fall vil gi Letta flertall i en avstemning i nasjonalforsamlingen onsdag.

Berlusconi møtte partigruppen sin mandag og ba om samling.

— Vi vasker skittentøyet hjemme, skal ha vært beskjeden.

Støy

Med all støyen blant Berlusconis støttespillere handler dermed regjeringskrisen i Italia om mer enn fremtiden for Letta og regjeringen, den handler også om Berlusconis politiske fremtid.

Mediemogulen og den tidligere statsministeren har gjort det klart at han vil tilbake til partinavnet Heia Italia, noe som nå bidrar til spekulasjonene om at flere av partifellene kan velge å bryte og bli stående i et mer pragmatisk PDL.

Berlusconi risikerer også å miste senatsplassen sin snart som følge av at han er dømt for skattesvindel.

Løsning?

Uroen i kretsen rundt Berlusconi ser uansett ut til å ha skapt tro på en løsning på krisen som ble utløst i helgen. Etter et børsfall mandag steg aksjekursene i Milano igjen allerede tirsdag.

Den skjøre italienske koalisjonsregjeringen har slitt med samarbeidet helt fra starten etter et uklart valgresultat i februar.

Italia er eurosonens tredje største økonomi, og eksperter og analytikere mener Letta ikke har klart å få vedtatt de reformene og endringene landet trenger for å komme seg ut av en langvarig resesjon.