Advokat Molishu Ndarabu var inntil nylig forsvarer for Joshua French. Til VG viser han rapporten som ble laget etter at Tjostolv Moland døde i fengsel i Kongo. Kongolesiske myndigheter hevder at French dopet ned og så kvalte Moland i fengselet.

Prøvene fra Moland er testet for morfin, heroin, kokain og antidepressiva. Ingen av disse stoffene påvises.

— Viser spor

Rapporten påviser imidlertid spor av bedøvende midler i gruppen benzodiazepiner i urinprøven fra Moland. Dette er kun spor, og laboratoriet har ikke kunnet konkludere med hvor høyt nivået var av det beroligende virkestoffet.

Ketil Arne Espnes, som er overlege i klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital i Trondheim, er skeptisk til analysen som er gjort i Kongo.

— Metoden er ikke spesifikk nok. Når man får utslag av benzodiazepiner med en metode som er beskrevet her, er det alltid en mulighet for at utslaget kan skyldes noe annet. Jeg tolker også erklæringen slik at den kongolesiske rettstoksikologen hadde ønsket å gjøre mer spesifikke undersøkelser, men ikke hadde materiale til å gjøre det, sier han.

- Kripos må undersøke

Den kongolesiske rapporten viser ikke spor av alkohol, slik Kripos har konkludert med i sine undersøkelser.

Frenchs norske advokat, Hans Marius Graasvold, sa torsdag til Dagbladet at han regner med at Kripos ber om å få undersøke de kongolesiske prøvene.

— Det vil selvsagt være naturlig fra vår side å kreve å få kontrollere prøvene. Det vil være viktig ved en eventuell senere rettssak, uansett om den blir i Kongo eller Norge, sa Graasvold.

Norge har nå sendt toppdiplomaten Kai Eide til Kongo i håp om å få den dødsdømte nordmannen hjem.