En dommer har utsatt henrettelsen av 52-åringen på ubestemt tid, som følge av usikkerhet knyttet til giftstoffet som skal benyttes.

Henrettelsen av Hill, som har en IQ på under 70, skulle etter planen ha skjedd mandag denne uken. Men bare timer før giftsprøyten skulle settes, ble den utsatt.

INGEN BØNN: Etter flere utsettelse skal Warren Lee Hill få dødssprøyten om to dager.
SCANPIX

52-åringen skulle også henrettes i februar, men også da ble det utsatt på svært kort varsel. Bare minutter før giftsprøyten skulle settes, ga to amerikanske ankedomstoler ordre om at fullbyrdelsen av dødsdommen for dobbeltdrap skulle utsettes.

Hills advokater har protestert mot bruken av stoffet pentobarbital i giftsprøyten, da det er uklart hvor dette stoffet kommer fra.

Dommer Gail Tusan sa seg torsdag enig i at Hill har en grunnlovsfestet rett til å få vite alle detaljer rundt henrettelsen, også hvem som produserer giften som skal benyttes.

FN og menneskerettsorganisasjoner har protestert kraftig mot henrettelsen av Hill, og USAs høyesterett stemplet i 2002 henrettelse av psykisk utviklingshemmede som «grusom og uvanlig straff» og dermed grunnlovsstridig.

Det er imidlertid opp til hver enkelt delstat å fastsette betingelsene for om noen skal få diagnosen psykisk utviklingshemmet.