Colombias president bekreftet tirsdag kveld at det blir fredsforhandlinger mellom FARC-geriljaen og regjeringen i Colombia i Oslo neste måned. En talsmann for geriljaen bekreftet også at fredsforhandlinger er i vente.

— Samtalene vil starte i Oslo i første halvdel av oktober, før de flyttes til Havana på Cuba, sa president Juan Manuel Santos i en tale tirsdag.

Kunngjøringen blir hilst med tilfredshet både i Norge og i USA, der en talsmann for Det hvite hus i Washington sier seg glad for nyheten.

— Norge ønsker velkommen kunngjøringen fra Bogota om at det åpnes direkte samtaler mellom Colombias regjering og FARC-EP, sier utenriksminister Støre.

Ingen detaljer

I en kommentar til NTB vil han imidlertid ikke røpe noen detaljer, verken om deltakere fra norsk side, tid, sted eller varighet.

— Jeg vil begrense meg til å si at det blir i Norge i oktober. Det er ikke riktig overfor partene å røpe detaljer nå, sier han på telefon fra Egypt.

— Siden tidlig i år har vi hatt et team som har arbeidet med dette temaet. Jeg har hatt kontakt med presidenten, og vi har forankret denne prosessen regjeringene imellom. Når partene har ønsket å legge det første møtet til Norge, har vi sagt ja til å være tilretteleggere for oppstartsmøtet, forteller Støre.

— Det krever mot å skape fred. Jeg vil berømme partene for at de starter en dialog som kan få slutt på den langvarige væpnede konflikten i Colombia, sier Støre.

Vilje avgjørende

Men utenriksministeren understreker at det er viktig å være nøktern før høstens forhandlinger.

— Kompleksiteten er stor. Det har vært gjort forsøk før som har mislyktes. Men dette må alle parter lære av, også vi som tilrettelegger, sier han.

— Men hvis det finnes vilje, er det også mulig å få til løsninger. Og vi opplever at partene nå viser en genuin vilje til fred, sier Støre, som heller ikke vil trekke fram spesielt vanskelig problemstillinger.

— Vi er bare tilretteleggere, og det blir feil å vektlegge spesielle temaer eller definere noen rekkefølge. Det er mange svært følsomme temaer, og det må være opp til partene selv å kommentere dette, sier Støre.

Forberedende møter

Støre sier at Norge sammen med Cuba har bidratt med å legge til rette for de fortrolige samtalene som har funnet sted i Havana de siste seks månedene.

Støre sier det er mulig at Norge også vil være til stede når forhandlingene flyttes til Cuba.

— Vi vil være til stede på det nivået partene ønsker. Vi har hatt et godt samarbeid med Cuba i saken, sier Støre.

Langvarig konflikt

Colombia har vært preget av vold og krig omtrent kontinuerlig siden 40-tallet. Venstreorienterte FARC ble dannet i 1964 for å kjempe med våpen i hånd for jordreformer og sosial rettferdighet, finansiert av kidnappinger mot løsepenger.

FARC kjempet både mot regjeringen og mot de høyreekstreme paramilitære AUC-gruppene som store landeiere og narkotikakarteller sto bak.

Etter at AUC i 2003 la ned våpnene er ideologien kommet mer i bakgrunnen i FARC, og opprørerne er blitt stadig mer involvert i produksjon og smugling av narkotika. (©NTB)