Dømt for drap på Vera Vildmyren

Dommerne i Københavns Byret var ikke i tvil: Marian Clita er skyldig i forsettlig drap og grovt ran.