USA frykter katastrofal bølge

Washington: Det er fare for bankkriser og en flodbølge av misligholdt gjeld hvis ikke Europa løser sine økonomiske problemer, advarer USAs finansminister Timothy Geithner.