• De fire kartene viser spredningen av askeskyen de neste 24 timene. Kartet nederst til høyre viser situasjonen i morgen ettermiddag. Kartet viser også at hele Irland vil ligge innenfor askeskyens område. FOTO: Foto: Kart: Met Office

Askeskyen rykker nærmere

Kan ramme helikoptertrafikken i Nordsjøen.