Mange av de filippinske sjø­folkene som jobber på norske skip, kommer fra regionen der tyfonen Haiyan herjet som verst.

- Det er spesielt at det området som er hardest rammet, også er et sted hvor mange i den norske handelsflåten har sine familier, sier Sturla Henriksen, direktør i Norsk Rederiforbund.

- Dette er en humanitær katastrofe, og gjør inntrykk på oss alle. Det er klart at mange som er ansatt i norske rederier nå er urolige og fortvilet.

Jobber på spreng

Norske rederier jobber nå med å kartlegge hvor mange som kan være rammet. Administrerende direktør i Grieg Maturitas, Wenche Kjølås, sier at 500 av de 1200 ansatte i det filippinske datterselskapet er fra katastrofeområdet.

- Heldigvis har det tikket inn mange gladmeldinger i dag om at ansatte og familier er trygge, men det er fortsatt mye usikkerhet. Vi jobber nå systematisk med å kontakte alle, sier Kjølås.

Det er spesielt at det området som er hardest rammet, også er et sted hvor mange i den norske handelsflåten har sine familier

Sturla Henriksen, direktør i Norsk Rederiforbund

Manilakontoret til Odfjell SE opplyser at de har rundt 2000 filippinske sjøfolk som jobber for selskapet. Fortsatt er det mange de ikke har nådd frem til.

- Vi har identifisert 112 familier som bor i de berørte om­rådene, og av dem har vi oppnådd kontakt med 23, sier Carl Martin Faannessen, som er Owner’s Representative for Odfjell i Filippinene, på telefon fra Manila.

- Vi forsøker å få kontakt ved hjelp av flere forskjellige plattformer: telefon, internett og familienettverk. Så langt har vi vært heldige. Det er ikke rapportert dødsfall eller personskader, men en del skader på eiendom.

sz738199.jpg

Omkring ti prosent av befolkningen på Filippinene er til en hver tid utenlands for å jobbe. 20.000 av disse arbeider i den norske handelsflåten. I tillegg kommer de som jobber i forskjellige støttefunksjoner, eller som er på utenlandske skip, men ansatt i norske selskaper.

- Filippinerne har veldig sterke familiebånd. Det er stor migrasjon fra distriktene til Manila, så dette er noe som berører veldig mange personlig. Det er nå et enormt fokus på å få i gang hjelpeprosessen her, og det er satt opp innsamlingspunkt på skoler, kjøpesentre og en rekke andre steder. Vi blir hele tiden minnet på å donere på sms, sier Faannessen.

- Hva er planen de neste dagene?

- Når vi har fått oversikt over situasjonen, kommer vi til å vurdere hvilke tiltak vi skal sette inn utover det som gjøres fra myndighetenes side.

Bergenske Jebsens Management har hele 8000 filippinere på lønningslisten gjennom sitt bemanningsselskap. Mange av disse jobber på utenlandske skip.

- Siden logistikken har brutt fullstendig sammen i de berørte områdene, har vi ikke fullstendig oversikt over situasjonen eller hvor mange av våre ansatte som er rammet, sier administrerende direktør Bjørn Jebsen.

Han forteller at rederiet støtter hjelpearbeidet gjennom de store, internasjonale organisasjonene. Kontorene på Filippinene arbeider med å kartlegge situasjonen og behovene til de ansatte og deres familier.

Norske skip med forsyninger

Også Norsk rederiforbund har engasjert seg i hjelpearbeidet. Et skip som brukes ved den norske sjøfartsskolen skal sendes fra Manila til Tacloban i dag med nødhjelp, dersom alt går etter planen, sier adm. dir. Sturla Henriksen. Skipet har en kapasitet på 1500 tonn og 200 lugarplasser.

- Vi jobber også med å avklare hvilke norskkontrollerte skip i området som kan bistå. Fra filippinske myndigheter har vi fått melding om behov for mindre spesialskip med krankapasitet som kan gå inn i grunne farvann. De fleste steder er havnene ødelagt og de vil måtte legge til på provisoriske innretninger, sier Henriksen.

Går i arv

Sjøfolkene fra Filippinene kommer ofte fra familier som har tradisjon for skipsarbeid, sier seniorforsker ved SINTEF, Gunnar Lamvik. Han har forsket på feltet, og oppholdt seg på Filippinene i lange perioder.

- Sjøfolk er lønnsadelen blant dem som reiser ut for å jobbe. En hel storfamilie kan leve på lønnen fra en sjømann på et norsk skip, sier han.

- Det er all grunn til å tro at noen i norsk rederinæring er blitt hardt rammet av denne katastrofen, sier han.