• SVÆRT FÅ I ÅR: Mengda av maneter i sjøen varierer sterkt. FOTO: SILJE KATRINE ROBINSON (ARKIV)

Kor blir det av brennmanetene?

Etter teppebombing av kysten i fjor sommar, held brennmanetene seg i år unna.