Etter langvarig tautrekking mellom USA og flere økonomisk pressede europeiske land på den ene siden, og utviklingsland som ønsket å opprettholde dagens budsjett, ble det lørdag enighet i New York om et forlik.

Forliket innebærer at verdensorganisasjonens budsjett blir kuttet fra dagens 32,3 til 30,8 milliarder kroner for budsjettperioden 1012-13.

— Alle budsjettår er tøffe, men i år er det særlig vanskelig, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon da utfallet av budsjettforhandlingene var klart.

Bare én gang tidligere de siste 50 årene har FN måttet kutte i sitt budsjett, og det var i 1998.

USAs sjefforhandler Joseph Torsella kaller lørdagens budsjettforlik «historisk» og mener at det vil bidra til å styrke og effektivisere verdensorganisasjonen.

FNs fredsbevarende operasjoner har sitt eget budsjett på nærmere 48 milliarder kroner i året.