- Viser hvor viktig det norske bidraget er

Forsvarsminister Espen Barth Eide mener historiene illustrerer hvor viktig det er at norske styrker veileder afghanske styrker.