Den nye loven ble vedtatt i 2011. Siden har den ført til konflikt mellom Obama-administrasjonen og den konservative staten.

Det amerikanske justisdepartementet mener Texas vedtok loven for å kunne nekte minoriteter å stemme, og at delstaten i motsetning til andre amerikanske stater ikke har tatt grep for å hindre at loven blir diskriminerende.

For et år siden sa en føderal domstol i Washington at Texas ikke har lykkes i å sikre at velgere kan skaffe seg gratis identifikasjonspapirer, og at dette kan hindre fattige i å få stemme. Denne kjennelsen ble opphevet av Høyesterett i juni, men Obama-administrasjonen har ikke gitt opp kampen.

En talsmann for president Barack Obama sier Texas-søksmålet er den føderale statens seneste, men ikke siste handling for å beskytte velgeres rettigheter i landet.

Loven skaper politisk strid over hele USA, hvor demokrater generelt er imot den, mens republikanerne som oftest støtter den. Støttespillere sier slike lover trengs for å hindre folk i å stemme ulovlig, mens motstanderne sier at argumentet for stemmeforfalskning er overdrevet, og at loven brukes til målrettet undertrykkelse.