I en ny rapport anslår FNs jordbruksorganisasjon FAO, matvareprogrammet WFP og det internasjonale fondet for jordbruksutvikling IFAD tallet på mennesker som går sultne til 842 millioner på verdensbasis. Dette tilsvarer 12 prosent av jordas befolkning.

Forholdene er fortsatt verst i Afrika sør for Sahara, selv om situasjonen der har bedret seg betydelig i løpet av de to siste tiårene. Andelen av befolkningen i denne regionen som sliter med alvorlig matmangel har ifølge rapporten sunket fra 32,7 prosent til 24,8 prosent.

— Afrika sør for Sahara er fremdeles den regionen der underernæring er mest utbredt, fastslår FN-organisasjonene.

Men de påpeker samtidig at det bare er gjort små framskritt i Nord-Afrika og det sørlige Asia, og at ingen framgang kan spores i det vestlige Asia.

Lyspunktene i FN-rapporten som ble lagt fram tirsdag, er Øst-Asia og Latin-Amerika. Framgangen har vært raskest i det sørøstlige Asia, der andelen av mennesker som er rammet av matmangel, siden 1990 har sunket fra 31,1 prosent til 10,7 prosent.