Det er Lipsmark i Arizona som har utviklet nyvinningen, som nå er godkjent av amerikanske myndigheter og om kort tid vil bli å få kjøpt i USA.

En kan velge mellom rom, vodka eller de fire ferdigblandede drinkene Cosmopolitan, Mojito, Margarita og Lemon Drop.

Alkoholpulveret kan ifølge Lipsmark også drysses på mat, men vil bli underlagt samme restriksjoner som annen alkohol.

Enkelte har stilt spørsmål ved om det nye pulveret også kan sniffes, noe produsenten på det sterkeste advarer mot å gjøre.

– Ikke gjør det! Det er verken en ansvarlig eller en smart måte å bruke produktet på, lyder deres råd.

Etter at nyheten ble kjent, ble det hevdet at Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau likevel ikke hadde godkjent pulveret.

Lipsmark holder fast ved sitt, og hevder at bare er snakk om å justere mengden i porsjonene som skal selges.