Krim-krisa kan ramme verda over

Kraftig opprusting, meir ufred i Russlands nabolag, svekt fredshåp i Syria. Konsekvensane av konflikten på Krim kan bli globale.