— Gudene vet hva som skjer hvis arbeidsledigheten i landet stiger kraftig, sier forsker Pål Veiden.

I forrige uke var det 75 år siden Adolf Hitler tok makten i Østerrike, og i den anledning ble det gjort en meningsmåling hvor 61 prosent sa seg enig i at landet bør ledes av en «sterk mann».

Kritiske til demokratiet

Nøyaktig hva folk legger i dette uttrykket, er ikke godt å si. Og feilmarginen i undersøkelsen kan ha vært på opptil 5 prosentpoeng. Likevel er det urovekkende at så mange svarte ja, mener sosiolog og Østerrike-ekspert Pål Veiden.

— Det er uttrykk for en sterk mistillit til politikerne, sier han til NTB.

Ifølge Veiden har det i Østerrike alltid vært grupper som har kritisert demokratiet. Han tror de kan ha styrket seg i årene hvor Europa har vært rammet av økonomisk krise.

Bekymret

Veiden sier han er bekymret for hva som kan skje hvis Østerrike rammes hardere av den økonomiske krisen.

— Jeg ville hatet å se østerriksk politikk hvis arbeidsledigheten stiger til 20 prosent. Gudene vet hva som skjer da, sier Veiden.

Han minner samtidig om at den politiske situasjonen i dag er svært stabil, og at det høyreradikale Frihetspartiet gjorde det elendig i et lokalvalg tidligere denne måneden

- Betaler regningen

Så langt har østerrikerne sluppet billig unna krisen, og landets økonomi er god. Men i likhet med andre rike euroland har Østerrike måttet hjelpe de kriserammede landene i Sør-Europa.

— Østerrike er en nettobetaler i EU, på samme måte som Tyskland. Østerrikerne føler at det er de som må betale regningen, sier Veiden.

Han understreker at debatten i landet er nyansert, og at ikke alle østerrikere misliker å hjelpe middelhavslandene. Likevel tror han krisen har ført til mer politikerforakt og misnøye med den sittende regjeringen, som er en storkoalisjon av sosialdemokrater og det konservative partiet ÖVP.

Nazistiske musikere

I den nye meningsmålingen, som ble gjort for avisen Der Standard, fikk folk også spørsmål om perioden da Hitler styrte Østerrike før og under andre verdenskrig. Et mindretall på 42 prosent svarte at ikke alt var galt under nazistyret.

Resultatene av undersøkelsen har fått stor oppmerksomhet i Østerrike, som ofte kritiseres for ikke å ha tatt et skikkelig oppgjør med nazismen. Nylig ble det kjent at mange av musikerne i den verdenskjente Wien-filharmonien var medlemmer av nazipartiet under krigen.

Også i 2008 ble østerrikernes holdninger til demokrati undersøkt i en meningsmåling. Da svarte hele 21 prosent at de kunne tenke seg «en sterk leder som ikke trenger å bekymre seg for parlament eller valg».