Det antas at det er første gang begrepet brukes offisielt etter at lokale medier og akademikere i årevis har omtalt landsbyenes eksistens.

Den offisielle bruken av uttrykket skjer samtidig som myndighetene møter omfattende og voksende misnøye i befolkningen med forurensende industriavfall, omfattende og farlig luftforurensning og andre helseskadelige og miljøødeleggende konsekvenser av landets enorme økonomiske vekst.

— Giftige og forurensende kjemikalier har medført mange krisesituasjoner for vann og luft. Visse steder blir betraktet som «kreftlandsbyer», heter det i en femårsplan for miljø som er publisert.

Det offisielle dokumentet går ikke inn på nærmere detaljer om fenomenet. Men det ble for alvor kjent i 2009 da en journalist offentliggjorde et kart som pekte ut flere titalls steder av denne typen.