Summen tilsvarer over 9 milliarder norske kroner. Betalingen var satt som en forutsetning for at Russland skal gjenoppta gassforsyningene til nabolandet.

Pengeoverføringen er delvis finansiert av den ukrainske regjeringens vestlige støttespillere. Totalt skal Ukraina betale 4,6 milliarder dollar for gass levert fra det statlige russiske gasselskapet.

Russland justerte prisen på gass til Ukraina kraftig opp etter at den russiskvennlige presidenten Viktor Janukovitsj ble avsatt, og i juni stengte Russland gassforsyningene til nabolandet.